ICAN Business Advisor®

Platforma e-learningowa rozwijająca 
praktyczne kompetencje biznesowe.
Wypróbuj bezpłatnie 
Zarządzanie i przywództwo
Nowość
Różnorodność i inkluzywność

4 lekcje
150 minut
14 filmów
Nowość
Coaching menedżerski

4 lekcje
150 minut
12 filmów
Podejmowanie decyzji

6 lekcji
150 minut
12 filmów
Kultura organizacyjna

4 lekcje
130 minut
10 filmów
Elastyczność w biznesie

3 lekcje
110 minut
11 filmów
Efektywna współpraca

5 lekcji
150 minut
11 filmów
Doskonalenie rezultatów

5 lekcji
150 minut
16 filmów
Przywództwo

6 lekcji
170 minut
29 filmów
Delegowanie zadań

4 lekcje
130 minut
9 filmów
Motywowanie pracowników

5 lekcji
150 minut
5 filmów
Wyznaczanie celów

6 lekcji
170 minut
6 filmów
Kierowanie zespołem

5 lekcji
150 minut
14 filmów
Rozwój pracowników

7 lekcji
190 minut
10 filmów
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

7 lekcji
190 minut
5 filmów
Jak stać się menedżerem

6 lekcji
170 minut
18 filmów
Zarządzanie talentami

6 lekcji
170 minut
6 filmów
Zarządzanie strategiczne
Nowość
Doskonalenie procesów decyzyjnych

5 lekcji
50 minut
10 filmów
Zarządzanie interesariuszami

4 lekcje
130 minut
10 filmów
Elastyczne zarządzanie zasobami

5 lekcji
150 minut
12 filmów
Zarządzanie w zmiennym otoczeniu

5 lekcji
150 minut
12 filmów
Zarządzanie zmianą

7 lekcji
190 minut
7 filmów
Wdrażanie innowacji

5 lekcji
150 minut
9 filmów
Innowacja i kreatywność

7 lekcji
190 minut
8 filmów
Tworzenie wygrywających strategii

4 lekcje
130 minut
10 filmów
Wdrażanie strategii

5 lekcji
150 minut
9 filmów
Strategia i myślenie strategiczne

5 lekcji
150 minut
9 filmów
Komunikacja w biznesie
Sztuka pisania w biznesie

6 lekcji
170 minut
7 filmów
Zarządzanie zebraniami

5 lekcji
150 minut
12 filmów
O komunikacji w biznesie 

4 lekcje
130 minut
12 filmów
Informacja zwrotna

6 lekcji
160 minut
12 filmów
Sztuka negocjacji

10 lekcji
225 minut
12 filmów
Efektywność osobista
Zarządzanie stresem i emocjami

5 lekcji
130 minut
12 filmów
Efektywne wykorzystanie czasu i energii

4 lekcje
130 minut
10 filmów
Zarządzanie karierą

5 lekcji
150 minut
10 filmów
Marketing i sprzedaż
Marketing relacji

6 lekcji
160 minut
16 filmów
Marketing strategiczny

6 lekcji
170 minut
7 filmów
Biznes i finanse
Zrozumienie sprawozdań finansowych

6 lekcji
170 minut
9 filmów
Podstawy wyceny przedsiębiorstw

6 lekcji
170 minut
9 filmów
Zarządzanie efektywnością

5 lekcji
150 minut
10 filmów
Ocena ekonomiczna projektów

7 lekcji
190 minut
11 filmów
Budżetowanie

6 lekcji
170 minut
9 filmów